Contact

Get in touch

Hong Kong head office

Room 1610, 16/F
118 Connaught Road West
Sai Ying Pun
+852 3528 0460
info@aetpcb.com

China factory

Shen Shan Economic Development Zone, Bai Yun Region, Guangzhou

South Korea factory

119-23 Kajwa-dong, Seo-gu, Incheon, 404-211